جاذبه های گردشگری ایران

کاخ موزه سعد آباد

کاخ موزه سعد آباد

کاخ موزه سعد اباد که بدون شک یکی از زیباتزین و باشکوه ترین کاخ های ساخته شده در زمان قاجار بوده و این زیبایی در دوران رضاخان بر ان افزوده شده و محل استراحت و تفریحات تابستانی شاهان بوده است کاخ سعد اباد در ابتدا اینقدر بزرگ نبود و بتدریج با پیوست باغ های اطراف به ان و همچنین قرارگیری ان در شمال تهران و مجاورت ان با کوه  پایه های توچال و دره سراسر سبز وزیبای دربند و

همچنین محصور شدن ان به رشته کوه های البرز را میتوان از علل پر استفاده بدون این کاخ در زمان های مختلف و همچنین منطقه ای پر توریست و گردشگر در این زمان یاد کرد در زمان پهلوی اول سراسر باغ های کاخ سعد اباد از رودخانه دربند سیراب می شدند و رضا شاه تمام اب رود خانه دربند را خرید و ان را به باغ های کاخ سعد اباد اختصاص داد اما پهلوی دوم 12 ساعت از اب مصرف شده را به رعایا بخشید و چون اب باقیمانده برای ابیاری به کل اراضی باغ کافی نبود برای همین از اب مجموعه قنات ها و اب های زر زمینی استفاده کردند

jtemplate.ru - free extensions Joomla